Demo401
Cám ơn Lâm Nguyễn đã vẽ tặng chú bức tranh này , Dù chú chưa