Demo401
Giới thiệu

VÕ HOÀI LINH 

Tên khai sinh: Võ Nguyễn Hoài Linh

Ngày sinh:18 tháng 12, 1969

Nơi sinh: Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam

Vai trò: Diễn viên (Hài kịch, điện ảnh)

Hoạt động: Từ1991 - tới nay

Nghề nghiệp: Nghệ sĩ